Helsingborg

Helsingborg grundades år 1085 som Helsingaburg och fick då stadsrättigheter. Under åren 1912-1972 stavades namnet Hälsingborg, en försvenskad variant av det danska namnet Helsingborg. Helsingborg är en av Nordens äldsta städer. Det har troligen funnits bebyggelse i form av en mindre befästning uppe på landborgen redan i slutet av 900-talet för att betrygga överfarten mellan Skåne och Själland. Stadens namn tros härledas från ordet "helsing" som är en avledning till hals och betecknar den smala passagen i Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. På 1070-talet omnämns staden av Adam av Bremen och den 21 maj 1085 omnämns Helsingborg (då skrivet Helsingaburg) i ett gåvobrev från den danske kungen Knut den helige och detta datum har i sen tid fått stå som stadens officiella födelsedag.
Vi hittade {{foundPosts}} {{resultText}}

Helsingborg