Höör

Ortnamnet kommer från forndanska hørg. Utöver betydelserna helig plats och offerplats har det haft flera andra hänsyftningar som stensättning, hög eller klippa. Höör är en tätort och centralort i Höörs kommun i Skåne län. I många av de äldre källorna är dock den religiösa betydelsen tydlig. Den nuvarande stavningen med två "ö" tillkom på initiativ av Posten och fastställdes genom brev av Kungl. Maj:t 1 januari 1917. Den originella stavningen är numera ett av få hävdvunna undantag från språkregeln att långa vokaler inte dubbeltecknas i svenska.
Vi hittade {{foundPosts}} {{resultText}}

Höör