Staffanstorp

Staffanstorp är en tätort i Skåne och centralort i Staffanstorps kommun, Skåne län. Staffanstorp ligger sydost om Lund och nordost om Malmö och har cirka 15 600[4] invånare. I orten finns Brågarps kyrka som är uppförd under 1100-talet. Stora delar av invånarna arbetar på andra orter. I huvudsak sker utpendling till Lund och Malmö. Platsen omnämns i skrift första gången år 1304, då i formen Stafnsthorp. Enligt Svenskt ortnamnslexikon hänger förleden troligen samman med ett gammalt mansnamn Stafn.
Vi hittade {{foundPosts}} {{resultText}}

Staffanstorp